Archiwum kategorii: Modlitwy

Modlitwa odpustowa – Ojciec Święty Pius VII

Jedyna miłości nasza, Chryste, pod postacią Chleba ukryty, prosimy Cię pokornie, daj sługom i służebnicom Twoim żywym mocną wiarę, godne do Najświętszego Sakramentu przystępowanie i możliwość przyjęcia Wiatyku w godzinie śmierci. Zmarłych naszych obdarz wiecznym pokojem. Spraw, abyśmy wszyscy, odsłonioną Twarz Twoją w niebie oglądali, gdzie z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym udzielasz się wybranym Twoim na wieki wieków. Amen.

Modlitwa uwielbienia

Pragnę być prochem i wyniszczyć się przed Twoim Obliczem, aby uznać Twe najwyższe panowanie nade mną, upadam na twarz przed Tobą i składam Ci na ofiarę razem z głębokim pokłonem wszystkie uczucia czci, chwały, uwielbienia, wiary, nadziei, miłości, dziękczynienia, uległości, skruchy, żarliwości wszystkich istot, które stworzyłeś i stworzyć mógłbyś, ziemskich i niebieskich.

Czytaj dalej

Akt żalu za grzechy

Błagam Cię, Najlitościwszy Jezu, przebacz grzechy moje, daj życie pełne zasług i serce miłością Twoją przejęte, użycz wytrwania w dobrych postanowieniach do końca. Pozwól umierać w stanie łaski Twojej. Udzielaj sił ciała i coraz większego w cnotach postępu, obdarzaj mnie owocami Ducha Świętego. Natchnij mnie duchem prawdziwej świętości i dodaj zdolności do wypełniania moich obowiązków. Wpajaj we mnie cnotę pokory, czystości, umartwienia, ukochania Krzyża Twego, abym żył i umierał z miłości ku Tobie. Amen.

Akt ofiarowania

Ofiaruję Ci, Jezu mój najmilszy, wszystkie moje sprawy, tęsknoty duszy i ciała, uczucia serca i użycie władz wszystkich, moje zajęcia, przedsięwzięcia, kroki, tchnienia na większą chwałę Twoją, a to dlatego, że Cię kocham i dla Ciebie samego. Ofiaruję zaś to wszystko w zjednoczeniu z Najświętszą Męką Twoją, w złączeniu z zasługami Bolesnej Matki Twojej i wszystkich świętych.

Czytaj dalej

Wyznanie miłości

Kocham Cię nade wszystko, we wszystkim i ze wszystkim. Pragnę kochać Cię taką miłością, na jaką się stworzenie zdobyć może, i dlatego jedynie, że jesteś godzien nieskończonej miłości. Wzbudzam w sobie wszystkie święte pragnienia i uczucia gorącej miłości, na które się dotąd serca pobożne zdobyły i zdobywać na wieki będą. Amen.

Litania pokory

Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie!
Od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia, by być kochanym,
Od pragnienia, by być chwalonym,
Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami,
Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych,
Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę,
Od pragnienia, by być podziwianym,

Czytaj dalej

Ofiarowanie siebie

Przyjmij Panie całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoja łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę. Amen.