Panie mój i Boże mój …

Panie mój i Boże mój, Boże w Trójcy Świętej Jedyny.
W tej godzinie adoracji klękam przed Tobą.
Oddaję Ci moje serce: uczyń je pełnym miłości i skruchy.
Oddaję Ci mój umysł:  napełnij go mądrością
Oddaję ci moją wolę: umocnij ją do pełnienia tego, co Tobie miłe.

Czytaj dalej

Modlitwa w cierpieniu

O Jezu cudowny, któryś tyle razy strapionych pocieszał, a nieszczęśliwych ratował – Jezu pełen miłosierdzia, Tyś nadzieją i ucieczką moją. Wspomóż i mnie niegodnego w tym nieszczęściu, które mnie obecnie przygniata.

Czytaj dalej