Kontakt

Zespół Koordynujący Wieczystą Adorację
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Kantego
ul. ks. J. Schabowskiego 2
05-120 Legionowo
tel. w sprawach związanych z adoracją: 600 507 491 (jeśli nie odbierzemy – na pewno oddzwonimy)
tel. do kancelarii parafialnej: 22 774 27 53 (w godzinach pracy kancelarii)
e-mail: adoracja@jankantylegionowo.pl

Tu podaj tekst alternatywny