Modlitwa “łącznikowa” Wspólnoty Wieczystej Adoracji

O Panie mój i Boże mój,
W Trójcy Świętej Jedyny.
W tej godzinie adoracji
klękam przed Tobą.

Oddaję Ci moje serce – uczyń je pełnym miłości i skruchy.
Oddaję Ci mój umysł – napełnij go mądrością.
Oddaję Ci moją wolę – umocnij ją do pełnienia tego, co Tobie miłe.

Zabierz roztargnienia, słabości i lęki.
Pozwól skupić się na modlitwie.
Udziel łaski radosnego obcowania z Tobą.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy modlą się
we Wspólnocie Wieczystej Adoracji.
W każdej godzinie błogosław nam,
naszym rodzinom i tym, których nosimy w sercu:

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serce każdego z nas,
napełnij też serce moje
Twoją Miłością, Twoją Radością,
Twoim Pokojem. Amen.

We wszystkich intencjach, które w czasie Wieczystej Adoracji przedstawili Ci członkowie naszej Wspólnoty, przyjmij modlitwę:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Przyzywając orędownictwa Świętych, wołamy:
Św. Maryjo, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami.
Św. Józefie, módl się za nami.
Święci Aniołowie, módlcie się za nami.
Święty Janie Kanty, módl się za nami.
Nasi Święci Patronowie, módlcie się za nami.