Litania pokory

Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie!
Od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie, Panie.
Od pragnienia, by być kochanym,
Od pragnienia, by być chwalonym,
Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami,
Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych,
Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę,
Od pragnienia, by być podziwianym,


Od obawy, by nie być upokorzonym,
Od obawy, by nie być odrzuconym,
Od obawy, by nie być oszukanym,
Od obawy, by nie być zapomnianym,
Od obawy, by nie być wyśmianym,
Od obawy, by nie być obrażonym,
Od obawy, by nie być podejrzanym,
Od obawy, by nie być ostatnim.
Aby inni byli bardziej kochani ode mnie, daj mi łaskę pragnienia tego, Panie.
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja, abym mógł się umniejszać,
Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie, aby się nie troszczono,
Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim,
Aby inni byli świętsi ode mnie, bylebym ja, na ile mogę, stał się świętym,
Abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętości całym sercem,
Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie,
Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie,
Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie.