Słowo Proboszcza

15 grudnia 2020 roku minęło siedem lat od poświęcenia Kaplicy Adoracji w naszym kościele parafialnym.  Od tego momentu Pan Jezus adorowany jest każdego dnia tygodnia, także w nocy. Jakże wiele łask wyproszono w tym świętym miejscu dla rodzin, wspólnot i parafii… Wielką radością napawa fakt, że coraz liczniejsze jest grono Parafian oraz Gości, którzy trwają na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i zaświadczają o niezwykłej wartości adoracji w ich życiu.

Naszym – duszpasterzy i wiernych – wielkim pragnieniem jest, by w Kaplicy odbywała się Adoracja Wieczysta, by Jezus był adorowany nieustannie przez cały tydzień. W dzień i w nocy. Na razie mamy możliwość adoracji w niektóre noce w tygodniu, ale chcemy ten czas stopniowo rozszerzać.

Żeby zapewnić należną cześć Chrystusowi Eucharystycznemu i bezpieczeństwo osób adorujących, musimy mieć pewność, że w kaplicy będą przynajmniej dwie osoby. Dlatego zwracamy się do wszystkich przyjaciół Jezusa z zachętą, by podjęli się regularnej adoracji przez przynajmniej jedną godzinę w miesiącu. Najtrudniej jest nam znaleźć osoby na adorację od północy do godz. 6 rano. Dlatego w pierwszej kolejności zachęcamy do adoracji właśnie w tych trudnych godzinach nocnych.

Pan Jezus nas zapewnił: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28).

Oby każdy z nas odkrył tę pokrzepiającą słodycz bliskości Boga.

Ks. Proboszcz Grzegorz Kucharski
wraz z księżmi wikariuszami