Modlitwa uwielbienia

Pragnę być prochem i wyniszczyć się przed Twoim Obliczem, aby uznać Twe najwyższe panowanie nade mną, upadam na twarz przed Tobą i składam Ci na ofiarę razem z głębokim pokłonem wszystkie uczucia czci, chwały, uwielbienia, wiary, nadziei, miłości, dziękczynienia, uległości, skruchy, żarliwości wszystkich istot, które stworzyłeś i stworzyć mógłbyś, ziemskich i niebieskich.

Przyjmij ode mnie, pokornie klęczącego przed Tobą grzesznika, wszystko, co Ci z głębi serca mego pragnę ofiarować. Amen.