Modlitwa odpustowa – Ojciec Święty Pius VII

Jedyna miłości nasza, Chryste, pod postacią Chleba ukryty, prosimy Cię pokornie, daj sługom i służebnicom Twoim żywym mocną wiarę, godne do Najświętszego Sakramentu przystępowanie i możliwość przyjęcia Wiatyku w godzinie śmierci. Zmarłych naszych obdarz wiecznym pokojem. Spraw, abyśmy wszyscy, odsłonioną Twarz Twoją w niebie oglądali, gdzie z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym udzielasz się wybranym Twoim na wieki wieków. Amen.