Wyznanie wiary

Wierzę mocno, iż jest jeden Bóg w Trójcy Świętej: Ojciec, Syn i Duch Święty, i że jest sprawiedliwy, złych karze wiecznie, a dobrych nagradza.

Wierzę, o mój Jezu, iż Ty sam, któryś stał się człowiekiem dla zbawienia naszego, Pan nasz i Bóg, jesteś obecny pod tą postacią utajony. I we wszystko wierzę cokolwiek Ty, o Prawdo nieomylna, przez Kościół Święty podałeś do wierzenia. Spodziewam się wszystkiego, czego spodziewać się kazałeś. Amen.