Historia

Jak powstała Kaplica Adoracji?

Wielki remont rozpoczął się w czerwcu 2012 roku i trwał ponad rok. Prace rozpoczęto od przebudowy i ocieplenia stropu kaplicy. Zamontowano również nowy świetlik. Na ścianach pojawiły się nowe, jasne tynki. Posadzka wykonana została z płyt gresowych. Boazerię, prezbiterium oraz główną (ołtarzową) ścianę kaplicy wykonano z marmuru. W centrum umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą gołębicę – symbol Ducha Świętego. Jest to bezpośrednie nawiązanie do patrona naszego kościoła. Tam też znajduje się tabernakulum i szklana kapsuła, w której swoje miejsce ma monstrancja z Najświętszym Sakramentem.

W Kaplicy zamontowano witraże oraz zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Wymieniono instalację grzewczą, elektryczną oraz system wentylacyjny. Z uwagi na całodzienną adorację, obiekt został wyposażony w systemy zabezpieczające. Udało się również zaaranżować małą zakrystię, którą oddzielono ozdobnym przeszkleniem. W odnowionej Kaplicy pojawił się także nowy konfesjonał. Nad całością wykonywanych prac czuwał inż. Jan Dyga.

Do Kaplicy ofiarowano pięknie zdobioną monstrancję i kustodię. „Darem serca” są także zamontowane witraże. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie wymienione prace zostały wykonane dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian i osób związanych z naszą wspólnotą. Nie było chyba niedzieli, żeby ktoś nie złożył ofiary na ten wyjątkowy cel. Kaplica Adoracji jest owocem obchodzonego w Kościele Roku Wiary.

W sobotę 15 grudnia 2013 r. do naszej parafii przybył Ksiądz Abp Henryk Hoser SAC, który przewodniczył uroczystej Mszy św. i dokonał poświęcenia Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. W homilii biskup warszawsko-praski  ubolewał, że od kilku tygodni w sklepach, w telewizji i radiu słyszymy kolędy, a w wielu miejscach organizowane są już wigilie. Poddaliśmy się rytmowi handlu a nie roku liturgicznego, nie umiemy już cierpliwie czekać na uroczystość Bożego Narodzenia – zauważył w homilii Ksiądz Arcybiskup.

Okres Adwentu i Bożego Narodzenia uczy nas pedagogii przyjęcia tego niespodziewanego gościa, który przychodzi aby nas podnieść z upadku, z kolan i nazywa nas przyjaciółmi, braćmi. Nazywa nas uczniami i chce nas posyłać do tego pogrążonego w ciemnościach świata z całą mocą zbawczą, ze wszystkim potrzebnymi łaskami – podkreślił kaznodzieja. W homilii przypomniał też, że: … Bóg obecny jest w historii każdego człowieka bardziej niż nam się wydaje. On zna nas do ostatniej komórki naszego ciała, do ostatniego naszego tchnienia. Nie dostrzegamy Go ponieważ nasza dusza jest chora. Zamiast Ducha Świętego zamieszkują ją różne demony – mówił. Jak zaznaczył – Tam gdzie jest Bóg tam jest także radość.

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI przypomniał również, że przedłużeniem każdej Eucharystii powinna być adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie przebywa żywy, nieustannie działający Bóg. Jak podkreślił – akt adoracji Najświętszego Sakramentu jest czynnym wyrazem wiary w obecność Syna Bożego pośród nas. Ci którzy zaczną adorować doznają uzdrowienia. Nie trzeba dużo mówić. Wystarczy jedynie czekać w ciszy i spokoju. Dwie kochające się osoby nie muszą do siebie wiele mówić. Rozumieją się bez słów – podsumował abp Hoser, zachęcając wiernych do częstego odwiedzania Kaplicy Adoracji.

Po poświęceniu Kaplicy Ksiądz Proboszcz podziękował przybyłym na uroczystość kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym. Następnie po raz pierwszy dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu w nowej Kaplicy.

Adoracja trwała całą noc.