Adoracja Najświętszego Sakramentu

Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie! Przed Tobą, o niezgłębiona Tajemnico, upadam na twarz i biję czołem w imieniu wszelkiego stworzenia, przez co pragnę wynagrodzić te zniewagi, które odbierasz od potępionych, niewiernych i bezbożnych.

Upadam na twarz ze wszystkimi wiernymi świętymi Twoimi, ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami oraz z Najświętszą Matką Twoją, a ten głęboki pokłon mój pragnę nieustannie powtarzać ustawicznie wołając: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament od każdego stworzenia, tu i wszędzie, teraz i zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.