Akt żalu za grzechy

Błagam Cię, Najlitościwszy Jezu, przebacz grzechy moje, daj życie pełne zasług i serce miłością Twoją przejęte, użycz wytrwania w dobrych postanowieniach do końca. Pozwól umierać w stanie łaski Twojej. Udzielaj sił ciała i coraz większego w cnotach postępu, obdarzaj mnie owocami Ducha Świętego. Natchnij mnie duchem prawdziwej świętości i dodaj zdolności do wypełniania moich obowiązków. Wpajaj we mnie cnotę pokory, czystości, umartwienia, ukochania Krzyża Twego, abym żył i umierał z miłości ku Tobie. Amen.