Akt ofiarowania

Ofiaruję Ci, Jezu mój najmilszy, wszystkie moje sprawy, tęsknoty duszy i ciała, uczucia serca i użycie władz wszystkich, moje zajęcia, przedsięwzięcia, kroki, tchnienia na większą chwałę Twoją, a to dlatego, że Cię kocham i dla Ciebie samego. Ofiaruję zaś to wszystko w zjednoczeniu z Najświętszą Męką Twoją, w złączeniu z zasługami Bolesnej Matki Twojej i wszystkich świętych.

A czynię to, by podziękować za wszystkie dobrodziejstwa, których mi i wszystkim ludziom udzieliłeś i nadal udzielać będziesz: na zadośćuczynienie za moje i całego świata grzechy, na uproszenie ich odpuszczenia, by dostąpić odpustów, łaski i wiecznej chwały. Na pociechę żywych i ratunek umarłych. Ofiaruję przez ręce najmilszej Matki Twojej i najlitościwsze Jej serce i składam tę modlitwę pokornie w Serce Twoje. Amen.