Świadectwo Krzysztofa

Adoracja – czym jest dla mnie?

To ciągłe odkrywanie i zachwycanie się Panem Bogiem. To też poznawanie samego siebie, bo przychodząc do Pana Jezusa, muszę stanąć w prawdzie, bez maski i bez udawania, że jestem kimś innym.

Adoracja to taka moja droga z Panem Jezusem, na której to On otwiera przede mną kolejne drzwi i mówi: „Krzysztof, jeżeli jesteś gotowy i jeżeli chcesz, to możemy pójść razem dalej.”

Spotkanie z Panem Jezusem i adorowanie Go w Najświętszym Sakramencie to najczęściej przychodzenie z ogromnym bagażem swoich trosk, problemów, obaw. I jest to naturalne, bo tylko On to wszystko może naprawić i uleczyć. Ale takie spotkanie to też odkrywanie, że Pan Jezus chce do nas mówić poprzez nasze myśli, natchnienia czy też doświadczanie pewności w podejmowaniu różnych decyzji życiowych.

Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar jakim jest “nasza” Kaplica Wieczystej Adoracji, gdzie każdy pragnący spotkania z Panem Jezusem, może to zrobić o każdej porze dnia i nocy.

Chwała Panu!

Krzysztof Kuś