Wizyta bp Jacka Grzybowskiego

18 stycznia 2021 r. ksiądz biskup Jacek Grzybowski przewodniczył uroczystej Mszy świętej, podczas której dziękowaliśmy Bogu za dar modlitwy adoracyjnej w naszej kaplicy oraz prosiliśmy o potrzebne łaski dla osób adorujących i Boże błogosławieństwo w organizacji adoracji wieczystej.

Po Mszy św. Ksiądz Biskup wraz z asystą udał się do kaplicy, gdzie podziękował siedmiorgu koordynatorom adoracji za ich dotychczasowy wysiłek oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa w dziele krzewienia kultu Najświętszego Sakramentu.

Kazanie księdza biskupa, modlitwa zawierzenia w kaplicy oraz garść fotografii niech pozostaną z nami na pamiątkę tego wydarzenia.