Inauguracja Mszy Świętych za Wspólnotę Wieczystej Adoracji w pierwsze czwartki miesiąca

1 lipca 2021 r. ks. Proboszcz odprawił Mszę Świętą dziękując Bogu za wszystkich, którzy uczestniczą w dziele Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w intencjach, które adorujący składali do specjalnej skarbony umieszczonej w stoliku za ławkami w Kaplicy Adoracji. Intencje te zostały przyniesione w procesji z darami razem z chlebem, wodą i winem. W homilii ks. Proboszcz podkreślił jak ważne dla rozwoju duchowego każdego człowieka jest oddanie Chrystusowi czasu poświęconego na modlitwę i wskazał na łaski z tego płynące.

Począwszy od lipca 2021 r., w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18 sprawowana będzie Msza Święta w intencji Wspólnoty Wieczystej Adoracji, a także w intencjach, które przedstawiają Panu Bogu osoby adorujące Najświętszy Sakrament w naszej Kaplicy. Od września planowane są także konferencje i spotkania formacyjne po Mszy Świętej.