Panie mój i Boże mój …

Panie mój i Boże mój, Boże w Trójcy Świętej Jedyny.
W tej godzinie adoracji klękam przed Tobą.
Oddaję Ci moje serce: uczyń je pełnym miłości i skruchy.
Oddaję Ci mój umysł:  napełnij go mądrością
Oddaję ci moją wolę: umocnij ją do pełnienia tego, co Tobie miłe.

Zabierz roztargnienia, słabości i lęki.
Pozwól skupić się na modlitwie.
Udziel łaski radosnego obcowania z Tobą.

Przyjmij intencje zanoszone przez wszystkich,
którzy modlą się we Wspólnocie Adoracji Wieczystej.
W każdej godzinie błogosław nam,
naszym rodzinom i tym, których nosimy w sercu.

Przyzywamy wstawiennictwa Matki Najświętszej,
świętego Józefa, Aniołów i naszych świętych Patronów.
Razem z nimi błagamy – Wysłuchaj nas.

Duchu Święty, przyjdź,
napełnij serce każdego z nas,
napełnij też serce moje
Twoją Miłością, Twoją Radością,
Twoim Pokojem. Amen.