Modlitwa w cierpieniu

O Jezu cudowny, któryś tyle razy strapionych pocieszał, a nieszczęśliwych ratował – Jezu pełen miłosierdzia, Tyś nadzieją i ucieczką moją. Wspomóż i mnie niegodnego w tym nieszczęściu, które mnie obecnie przygniata.

A jeśli wiesz, że ten krzyż jest potrzebny dla mojego zbawienia – o Jezu, nie moja, ale Twoja niech zawsze spełnia się wola. Racz wesprzeć mnie, Jezu cudowny, Twą łaską, bym go nosił cierpliwie i z ochotnym poddaniem się wyrokom Twoim. Jeżeli cierpię – bym cierpiał z zasługą i przez ten krzyż wysłużył sobie wieczną nagrodę.

O Maryjo, Matko litościwa! W imię boleści, któreś wycierpiała na Kalwarii w godzinie śmierci Twojego Syna, wstaw się teraz za mną, grzesznym dzieckiem Twoim i wyjednaj mi pomoc lub łaskę wytrwania w moich cierpieniach. Wstaw się za mną do Jezusa Miłosiernego, o Maryjo, Matko Pocieszenia.
Amen