Duszo Chrystusowa …

W intencjach, które w czasie Adoracji Wieczystej przedstawili Ci członkowie naszej wspólnoty, przyjmij modlitwę:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,


Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków.
Amen.