Akty strzeliste

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusa.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.


Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Maryja Panna.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone imię Maryi dziewicy i matki. Niech będzie pochwalony święty Józef jej przeczysty oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i swoich świętych.
Amen.