Archiwum autora: jacek

XI wiek

Jedenaste stulecie było czasem uznania przez zachodnie chrześcijań­stwo – po raz pierwszy od blisko dwustu lat – rozmiaru prawdziwej, reli­gijnej władzy papieża i jego zdolności oraz odpowiedzialności za uzdrowie­nie Kościoła od wszelkiego zła, które przenikało go w czasie feudalizmu wieków ciemnych. Czytaj dalej

XII wiek

Dwunaste stulecie było świadkiem bezprecedensowego wzrostu kato­lickiego nauczania. Założono pierwsze z wielkich uniwersytetów europej­skich. Dzięki sile ustabilizowanego papiestwa było możliwe większe wyko­rzystanie prawa kanonicznego. Zostało ono skodyfikowane i skomento­wane przez licznych uczonych, szczególnie przez Gratiana z Italii. Czytaj dalej

XIII wiek

Trzynaste stulecie było okresem szczytowymi cywilizacji chrześcijańskiej w średniowieczu. Wysiłek poprzedzającego go tysiąclecia przyniósł owoce w postaci wielonarodowościowej kultury, zjednoczonej i przenikniętej wiarą katolicką. Czytaj dalej

XVI wiek

Na początku wieku XVI zdawano sobie sprawę, że niezbędna jest reforma Kościoła, lecz niewiele osób mogło przewidzieć skalę nadciągającej katastrofy. Euro­pejczycy pobożnie uczęszczali na mszę świętą, chrzcili swoje dzieci i spełniali praktyki religijne z ufnością w autorytet Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Lecz na przestrzeni kilku lat wielka liczba tych samych ludzi doszła do wyśmiewania te­go wszystkiego i oddała się niszczeniu swojej dawnej wiary. Czytaj dalej

XVII wiek

“Nikt urodzony w Niemczech po 1610 r. nie wiedział, jak wygląda po­kój. Niewiele osób pamiętało jak rozpoczęła się ta wojna i o co w niej wal­czono; wiedziano tylko, że rok po roku wielkie armie przeciągały masze­rując w jedną i w drugą stronę po ich ziemiach, paląc, łupiąc i niszcząc” (Hugh Trevor Koper, Wiek ekspansji). Czytaj dalej